โปรโมชั่น

โครงการ ติดแก๊ส pt แท๊กซี่

โครงการติดแก๊ส pt TAXI TRANSFORM

โครงการ ติดแก๊ส pt รถสาธารณะ (ป้ายเหลือง + รถGrab, Lala) เริ่มแล้ว เพียง 1,999 บาท!!!
***เติมแก๊ส lpg เดือนละ 500 ลิตรขึ้นไป (เทียบเท่าระยะการเดินทางประมาณ 4,250 กิโลเมตรขึ้นไป)

โครงการ ติดแก๊ส pt

โครงการ ติดแก๊ส pt
Save แสน แสน Save

ติดแก๊ส lpg ราคา รถทั่วไป เริ่มแล้ว เพียง 9,990 บาท !!!
***เงื่อนไขเติมแก๊ส lpg เดือนละ 100 ลิตรขึ้นไป (เทียบเท่าระยะการเดินทางประมาณ 850 กิโลเมตรขึ้นไป)