คำถามพบบ่อย

ในภาวะที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเป็นเวลานานหลายปี เจ้าของรถยนต์ตัดสินใจนำรถยนต์ติดแก๊ส lpg เพิ่มสูงขึ้นมาก  ทั้งนี้ จึงควรพิจารณาเหตุผลของการติด lpg ดังนี้

       ข้อดีของแก๊ส lpg คือ แก๊ส lpg มีราคาถูกกว่าน้ำมันเชื้อเพลิง จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้เจ้าของรถมากยิ่งขึ้น  อีกทั้ง แก๊ส lpg หาซื้อได้ตามสถานีบริการแก๊ส lpg และสถานีน้ำมันในหลายพื้นที่ ซึ่งมีความสะดวกอย่างมาก

ในอีกด้านหนึ่ง แก๊ส lpg สร้างมลพิษที่เป็นอันตรายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีในปัจจุบัน จึงช่วยลดมลพิษทางอากาศและปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น   

       ข้อเสียของแก๊ส lpg คือ การติดแก๊ส lpg จะมีถังแก๊ส lpg เพิ่มขึ้นมาทำให้พื้นที่บรรทุกหรือพื้นที่โดยสารในรถยนต์บางรุ่นลดน้อยลง  (ดูเพิ่มเติมใน ติดแก๊ส lpg ถังโดนัท ราคา)   

นอกจากนั้น แก๊ส lpg ให้ค่าความร้อน หรือประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงต่ำกว่าน้ำมันเบนซินหรือดีเซลแบบดั้งเดิม ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ระบบแก๊สรถยนต์ LPG อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการการติดตั้งและบำรุงรักษาเมื่อเทียบกับระบบเชื้อเพลิงน้ำมันแบบเดิม  

        โดยสรุป แก๊สรถยนต์ lpg เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่เผาไหม้ได้สะอาดยิ่งขึ้น และช่วยประหยัดค่าพลังงาน ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและเจ้าของรถยนต์

การติดแก๊ส ngv สามารถให้ประโยชน์ในหลายๆด้าน เช่น การปล่อยมลพิษที่ลดลง และการประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิง แต่จะได้ประโยชน์สูงสุดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความพร้อม และจำนวนสถานีแก๊ส ngv  ค่าใช้จ่ายติดแก๊ส ngv   และระยะทางและรูปแบบการใช้งานเมื่อติดแก๊ส ngv แล้ว  ดังนั้นท่านเจ้าของรถต้องประเมินปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบและปรึกษากับช่างผู้ชำนาญ

       คำถามว่า ติดแก๊ส ngv หรือ lpg ดีกว่ากัน เป็นเรื่องที่ท่านเจ้าของรถยนต์สงสัย ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเพื่อเปลี่ยนมาติดแก๊ส  โดยติดแก๊ส lpg  และ ติดแก๊ส ngv ต่าง มีข้อดีและข้อเสียต่างกันไป และแบบใดที่เหมาะกับรถยนต์ของเรามากกว่านั้น  ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ   รวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ของท่านเจ้าของรถ

       ต่อไปนี้คือปัจจัยบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจเลือกติดแก๊ส ngv และ ติดแก๊ส lpg :

  1. ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน: แก๊ส ngv ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความแข็งแรงมากเป็นพิเศษ ซึ่งอาจไม่สามารถใช้ได้ในทุกพื้นที่    ในทางกลับกัน แก๊ส lpg สามารถจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันได้ในหลายพื้นที่
  2. รูปแบบการใช้รถยนต์: แก๊ส ngv อาจเหมาะกับรถยนต์ที่มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูง เช่น รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์หรือรถโดยสาร ในขณะที่แก๊ส lpg อาจเหมาะสมกับรถยนต์ที่มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำกว่า เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  3. ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง: แก๊ส ngv มีแนวโน้มที่จะให้ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับ แก๊ส lpg ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงลดลงเมื่อเวลาผ่านไป 
  4. ความคุ้มทุน: ต้นทุนของระบบแก๊ส ngv และ แก๊ส lpg อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ   รวมถึงประเภทของยานพาหนะแต่ะละประเภทและความพร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความคุ้มค่าโดยรวมของแก๊ส แต่ละประเภท เมื่อตัดสินใจว่าตัวเลือกใดเหมาะสมกว่าสำหรับรถยนต์ของเรา

โดยรวมแล้ว การตัดสินใจระหว่าง ติดแก๊ส ngv และ ติดแก๊ส lpg จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ และแต่ละตัวเลือกก็มีข้อดีและข้อเสียในตัวเอง สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความต้องการของท่านเจ้าของรถ เพื่อตัดสินใจเลือกจะติดแก๊ส ngv หรือ ติดแก๊ส lpg